Secretaris Fractie

Cootje Klinkenberg

Energie transitie en financieel , milieu, afvalbeleid, burgerparticipatie,
Cootje Klinkenberg

Over Cootje Klinkenberg

Cootje Klinkenberg : Zeker zijn van solidariteit

Als ik weer raadslid word dan wil ik mij graag inzetten voor alle inwoners van de nieuwe gemeente.  Behoud Sionsberg en huisarts betekent zorg dichtbij.  De gaswinning Ternaard gaat van tafel omdat de veiligheid van onze inwoners telt en niet het kapitaal. In samenwerking met het Rijk en de Provincie gaan we snel op zoek naar alternatieven. Wij vinden het belangrijk dat er een nieuw verkeersplan komt waarin de veiligheid voor voetgangers, fietsers en rondom scholen staat.  Voor inwoners met een laag inkomen,  die geen WMO indicatie hebben,  vergoeden we gedeeltelijk het eigenrisico van de zorgverzekeraar. De subsidie aan de voedselbank, het sociaal noodfonds en behoud  van de minimagids blijft bestaan. Eenzaamheid maken wij bespreekbaar en we gaan er vooral wat aan doen. Voor al uw zorgen en vragen kunt u terecht bij het door ons op te richten inloopspreekuur.