Fractievoorzitter

Gryte Schaafstal

Sociaal domein, personeel, bedrijfsvoering, centrum regeling Dantumadeel
Gryte Schaafstal

Over Gryte Schaafstal

Gryte Schaafstal: Zeker zijn van samen

Samenwerking is belangrijk voor de komende raadsperiode. De drie gemeentes Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. worden een gemeente. Als fractievoorzitter wil ik mij dan ook niet alleen inzetten voor onze eigen PVDA fractie maar mij ook richten op de andere politieke partijen waar wij mee samen een nieuw gezicht en een nieuw identiteit mogen neerzetten.