Personen

Gryte Schaafstal

Gryte Schaafstal

Fractievoorzitter

Sociaal domein, personeel, bedrijfsvoering, centrum regeling Dantumadeel
Cootje Klinkenberg

Cootje Klinkenberg

Secretaris Fractie

Energie transitie en financieel , milieu, afvalbeleid, burgerparticipatie,
Kevin Merkus

Kevin Merkus

Vice Voorzitter fractie

Onderwijs en NEF, wonen, voorzieningen
Roel Ruben

Roel Ruben

Kandidaat Raadslid

Geert Bril

Geert Bril

Kandidaat Raadslid

Bert Barten

Bert Barten

Voorzitter

Ad Permentier

Ad Permentier

Secretaris

Rik Schaafstal

Rik Schaafstal

Penningmeester

Anne de Vries

Anne de Vries

Vice Voorzitter

Johannes Bruinsma

Johannes Bruinsma

Bestuurslid

Roel Ruben

Roel Ruben

Bestuurslid