**Zekerheden

Zekerheid is wat we allemaal willen hebben. En ondanks dat telkens weer wordt gezegd dat we het fantastisch hebben in ons land is dat voor heel veel mensen geen zekerheid.

Wie is er helemaal zeker van zijn of haar baan, huis, toekomst? Allemaal zaken waarvan men tegenwoordig verwacht dat je dat zelf allemaal regelt. En als dat dan ondanks alles niet lukt is er de gemeente om je te helpen de zaken weer op te pakken.

Zou het niet veel mooier zijn als je geholpen wordt voor het mis gaat?

Als je met vragen of problemen eerder aan de bel kunt trekken? Uiteraard. Maar dan moet de gemeente daar wel meer voor openstaan.

De verantwoordelijkheid voor zo’n open houding ligt bij de gemeenteraad. Aangezien er binnenkort een nieuwe raad voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslan wordt gekozen kan iedereen daar invloed op uitoefenen.

Dan moeten in die raad mensen zitten die die behoefte aan zekerheid voor de toekomst snappen.

Omdat ze die zelf ook zo voelen. Omdat ze hier ook wonen, werken en een gezin of huishouden willen opzetten.

Die lokale mensen hebben zich verenigd op de lijst van de PvdA Noardeast-Fryslân. Allemaal mensen met hun wortels in de nieuwe gemeente. Met de overtuiging dat we elkaar moeten bijstaan. Die vinden dat diezelfde houding ook verwacht mag worden van het gemeentebestuur.

Graag willen wij u onze eerste 5 kandidaten voorstellen:

1. Gryte Schaafstal, (Kollumerzwaag). Moeder van 3 kinderen in de basisschoolleeftijd. Met daarbij passende vragen. Hoe komt het met hun opleiding, gezondheid en toekomst.

2. Kootje Klinkenberg, (Morra). Zelf allang pensioengerechtigd, maar dag en nacht bezig met mensen die veel zekerheden missen. Jong en oud.

3. Kevin Merkus, (Kollum). Docent maatschappijvakken. En is dus dagelijks bezig jonge mensen op weg te helpen in hun groei naar volwassenheid.

4. Roel Ruben, (Blije). Zet zich altijd in voor diegenen onder ons, die anderen over het hoofd zien.

5. Geert Bril, (Metslawier). Volledige inzet op duurzaamheid en de mogelijkheden voor iedereen zich hier voor in te zetten.

Zij en al onze overige kandidaten hebben dezelfde wensen, verwachtingen en onzekerheden als u en willen zich keihard inzetten om uw en onze ideeën daarover in de nieuwe gemeente te laten horen.

De PvdA Noardeast-Fryslan zet zich in om in de nieuwe gemeente de volgende zaken zo veel mogelijk zeker te stellen: