*Zeker van zorg

Zeker van zorg

Veel zorg wordt door de gemeente georganiseerd. De jeugdzorg en de zorg in het kader van de WMO. Maar voor onze inwoners zou het niet moeten uitmaken of de gemeente, de zorgverzekeraar of de landelijke overheid betaalt. Men krijgt de juiste zorg. De betrokken partijen,gemeente – zorgverzekeraar – landelijke overheid, regelen de bekostiging.

De jeugdzorg en de WMO zijn verantwoordelijkheden van de gemeente. Deze zorg wordt dicht bijde mensen geleverd en in overleg, tussen de zorgvrager en de gemeente.

Voorkomen is beter dan genezen. Wij zijn groot voorstander van preventieve zorg. De gemeente moet mensen vroegtijdig bijstaan om erger te voorkomen. Maar als het toch mis gaat behoren we er gewoon te zijn.

Sinds enige tijd draait alles om het meedoen, de participatiemaatschappij. Maar wat de PvdA Noardeast-Fryslân betreft gaat dat verder dan alleen maar zeggen dat iedereen moet meedoen.

Wij willen bevorderen dat het weer gewoon ieder voor allen en allen voor iedereen wordt. Dat we actief stimuleren dat we er voor elkaar zijn. Niet alleen maar zeggen, maar ook doen.