*Zeker van verbinding

Zeker van verbinding

Wij willen dat onze inwoners zich bij elkaar betrokken voelen, dat er sprake is van onderlinge verbondenheid. Dat kan door zorg voor elkaar te dragen, elkaar bij te staan op moeilijke momenten. Maar wat ons betreft is die verbinding ook heel goed te bereiken door met elkaar te sporten of van cultuur te genieten.

Wij willen dat de mogelijkheden voor alle jongeren om zich aan te sluiten bij een sportvereniging worden vergroot. En dat alle inwoners de mogelijkheid wordt geboden mee te doen aan culturele activiteiten. Culturele Hoofdstad 2018 heeft ons laten zien dat cultuur heel breed is en mensen op een unieke manier kan verbinden. Deze lijn willen wij de komende jaren doortrekken. En de ontmoeting van de inwoners op die manier nog beter vormgeven dan nu al gebeurt.