*Zeker van onderwijs

Zeker van onderwijs

De gemeente is verantwoordelijk voor de bouw van scholen.

Wij vinden dat daarbij altijd moet worden gekeken naar wat een dorp of groep dorpen nodig heeft. Wat ons betreft zou een school

minimaal 80 leerlingen moeten hebben.

De toekomst van onze jeugd staat of valt met goedonderwijs.

Maar als inwoners van een dorp en de schoolvereniging staan voor kwaliteit met minder leerlingen dan steunen we dat. Eventuele nieuwbouw moet dan wel gecombineerd worden met anderefuncties. We denken aan kinderopvang, een dorpshuis of andere voor het dorp belangrijke zaken.

De gemeente steunt de samenwerking of samensmelting van scholen met verschillende levensovertuigingen.

Voor het voortgezet onderwijs moet er een dekkend netwerk blijven dichtbij huis. Dit betekent vestigingen in Dokkum, centrum. Ferwert, westkant. Kollum, oostkant.