6. Welzijnswerk

IV-6. Welzijnswerk

In de voorgaande stukken is meermalen gesproken over de jeugd en over de ouderen in onze regio. Maar daar hebben we het vooral gehad over de mensen die op wat voor manier dan ook zijn aangewezen op door de gemeente geleverde zorg. Er is een vele malen grotere groep ouderen en jongeren die geen zorg nodig hebben, omdat ze zich prima kunnen redden. Maar ook voor die grote groep mensen moet naar de mening van de PvdA wel wat geregeld worden. 

Eerst voor wat de jongeren betreft. Helaas biedt het uitgaansleven in onze dorpen hele groepen jongeren weinig tot niets. Dat is ook niet makkelijk, want het gaat om grote verschillen in leeftijd en interesse. Toch vinden wij dat er wel wat moet gebeuren. Wij willen dat de huidige jongerenwerkers in de gemeenten meer uren krijgen om samen met de jeugd in de dorpen te kijken waaraan zij behoefte hebben en ze dan te begeleiden om dit ook voor elkaar te krijgen.

Voor de ouderen in onze samenleving die geen zorg nodig hebben willen we eigenlijk iets soortgelijks. Geen jongerensoos natuurlijk, maar wel inzet van gespecialiseerde welzijnswerkers die de mensen opzoeken en betrekken bij activiteiten die aanslaan bij die leeftijdscategorie. Dat helpt eenzaamheid voorkomen en betrekt de mensen weer veel meer bij elkaar.