2. Sionsberg

IV-2. SiONSberg

Het faillissement destijds van Pasana en daaraan gekoppeld de Sionsberg heeft veel los gemaakt in onze regio. De huidige voorziening moet wat de PvdA betreft zeker blijven bestaan. Er is behoefte aan kleinschalige zorg dichtbij. Voor grotere, goed in te plannen, zaken zijn de meer gespecialiseerde ziekenhuizen in Leeuwarden, Drachten en Groningen uitstekend geschikt. Maar voor periodieke onderzoeken en spoedzaken moet men in de buurt terecht kunn