5. Recreatie en Toerisme

IV-5. Recreatie en toerisme

Met Holwerd aan Zee en de Regiodeal wordt gemikt op een grote groei van het aantal banen en versterking van de economie. Daarnaast vormt de hele sector van recreatie en toerisme een duidelijke groeimarkt voor onze nieuwe gemeente. Met Nationaal Park Lauwersmeer, de ligging aan de Waddenzee aan de noordkant en de Friese wouden aan de zuidkant heeft onze regio zeer veel te bieden. De gemeente moet zich nog meer dan nu al wordt gedaan inzetten voor het stimuleren van recreatie en toerisme. Het op de kaart zetten van onze prachtige regio is vooral ook een gemeentelijke opgave. Daarbij dient zeer sterk rekening worden gehouden met het karakter van ons landschap en de sociale omgeving. Wij zijn van mening dat kleinschalige activiteiten hier beter inpassen en dat er dus zeer voorzichtig moet worden opgetreden naar al te grootschalige activiteiten.

Gekoppeld aan het karakter van onze regio vinden wij dat er meer aandacht moet worden besteed aan ons cultureel erfgoed. Er moet in de regiodeal en andere projecten meer geld worden uitgetrokken voor het behoud van monumenten, kerken, molens en leegkomen boerderijen. In het hele gebied van onze nieuwe gemeente zijn hiervan voorbeelden te vinden.