4. Holwerd aan Zee

IV-4. Holwerd aan Zee

Een tweede project om onze regio op de kaart te zetten en de economie te doen groeien is het project Holwerd aan Zee. Wij vinden dit een project dat ondersteuning verdient. Wat de PvdA betreft heeft de regiodeal een nog grotere impact en zal deze eerst goed moeten worden uitgewerkt. Uitvloeisel kan dan ontwikkeling van het Holwerd aan Zee project zijn. Wel dient er geld beschikbaar te komen voor de verder e voorbereiding van dit project. Ook hiervoor dient de nieuwe gemeenteraad geld beschikbaar te stellen