1. Gaswinning

IV-1. Gaswinning

In het kader van de duurzaamheid is al duidelijk gesteld dat wij vinden dat er gewerkt moet worden aan het gasloos maken van onze maatschappij. Maar de discussie over gaswinning in de kleinere velden wordt zeker bij ons ook al uitgebreid gevoerd. In het hele gebied van onze gemeente vinden we dat soort velden. Het veld bij Ternaard is op dit moment volop in discussie. De PvdA vindt dat er gestopt moet worden met de gaswinning uit deze kleinere velden, vooral omdat het gasveld van Ternaard voor het grootste deel in de Waddenzee ligt, wat een prachtig uniek natuurgebied is met een UNESCO Werelderfgoed status. 

Het standpunt van de landelijke overheid, de NAM en de grote oliemaatschappijen is dat dat niet kan. Wij vinden dat hoe dan ook de bewoners van het gebied waar deze velden liggen betrokken moeten worden bij de discussie. Mocht winning uit deze velden toch noodzakelijk gevonden worden, dan moet dat gepaard gaan met duidelijke opbrengsten voor de regio. Wij laten de status van wingewest niet overgaan van Groningen naar Friesland!

Reeds eerder is de discussie geweest in de gemeente Dongeradeel, de onderstaande link verwijst naar het dossier en het standpunt van de Pvda.

PvdA Dongeradeel en gaswinning