7. Afstemming van beleid

IV-7. Afstemming van beleid van de 3 oude gemeenten

In de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân zijn verschillende organisaties op het gebied van welzijn, muziekonderwijs en dergelijke actief. Vaak al jaren. En hebben een netwerk opgebouwd. Een netwerk dat we nodig hebben om onze wensen op het gebied van welzijnswerk bijvoorbeeld te kunnen uitwerken. Toch zal in de nieuwe gemeente 1 beleid gevoerd gaan worden. Dus willen wij dat al het goede van de huidige gemeenten blijft bestaan en ineen wordt gevoegd tot iets nog beter voor het geheel. Dus er moet gewerkt worden aan samen voegen van Timpaan en het Bolwerk. Van Cultuurcentrum De Wâldsang en Opus 3. Voor het jaar 2019 moeten alle voor- en nadelen van de huidige organisaties op een rij gezet worden om dan in 2020 voor de hele nieuwe gemeente het beste op dat gebied te kunnen aanbieden aan onze inwoners.