Overige zaken

Naast de hierboven beschreven onderwerpen zijn er tal van concrete zaken die op dit moment spelen en waar in de nieuwe gemeente en haar raad over gesproken moet en zal gaan worden. Hieronder sommen wij een aantal onderwerpen op.

Gaswinning

Sionsberg

Regiodeal

Holwerd aan Zee

Recreatie en toerisme

Welzijnswerk

Afstemming van beleid

Hebben we iets gemist, als u na lezing van al deze zaken waar wij ons hard voor willen maken denkt dat er nog zaken missen, neem dan contact op met ……………………………….