Raadsleden

Gryte Schaafstal

Gryte Schaafstal

Fractievoorzitter

Sociaal domein, personeel, bedrijfsvoering, centrum regeling Dantumadeel
Cootje Klinkenberg

Cootje Klinkenberg

Secretaris Fractie

Energie transitie en financieel , milieu, afvalbeleid, burgerparticipatie,
Kevin Merkus

Kevin Merkus

Vice Voorzitter fractie

Onderwijs en NEF, wonen, voorzieningen