Asscher naar Noardeast-Fryslân

21 oktober 2018

Zeker van onderwijs

Onderwijs, de basis van onze maatschappij. Daarmee een van onze speerpunten. Onze jeugd heeft de toekomst en dient daarbij maximale kansen te krijgen. De huidige ontwikkeling van toename en groei van privescholen stuit ons tegen de borst. Kennelijk ontwikkeld zich weer een groot verschil tussen arm en rijken daarmee kansrijk en kansarm.  Wanneer men veel geld bezit of verdient is het mogelijk dat kinderen uit in deze omstandigheden in kleinere groepen met meer gerichte aandacht onderwijs ontvangen. En dat is fantastisch, die aandacht en die vorm van onderwijs zouden we allemaal voor onze kinderen wensen. Helaas is dit voor veel ouders niet haalbaar en daarom pleiten wij voor gelijke kansen in het onderwijs. Ieder kind heeft recht op dezelfde mogelijkheden tot ontwikkeling. 

Lerarentekorten en  bezuinigingen in het onderwijs zijn voor ons een grote zorg en daar maken wij ons hard voor. Tevens streven wij voor een gezonde leeromgeving zoals die nu vorm gaat krijgen in de Campus Kollum. Hier heeft de PVDA zich jaren voor ingezet en het resultaat mag er zijn !!!!

Als gemeentelijke PVDA blijven wij ons hard maken voor degenen die het moeilijk hebben en willen wij gelijke kansen voor iedereen. De PVDA Noard east Fryslan heeft dan ook de mogelijkheden om zich wel landelijk te laten horen. Daarom zijn wij trost dat wij mogen aankondigen dat de partijleider van de PVDA Lodewijck Asscher onze scholen komt bezoeken. Op 9 november zullen wij samen met een delegatie de Stapstien te Kollumerzwaag en op é Dobbe te Hallum bezoeken.  Hiermee hopen wij de landelijke politiek een signaal mee te geven dat het anders kan en moet !!!