Zeker van werk en inkomen

Zeker van werk en inkomen

Wij zijn er van overtuigd dat werk en daarmee inkomen voor iedereen de beste kansen biedt om

mee te kunnen doen. Wij willen dus dat de gemeente meer doet om mensen te helpen aan de

slag te gaan. Want meedoen en mensen ontmoeten is erbij horen.

Maar als betaald werk er om wat voor reden dan ook niet in zit dan helpt, wat ons betreft, de

gemeente bij het vinden van passende bezigheden.

Het verrichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk is wat ons betreft een goede reden om

misschien geen betaalde baan, met alle verplichtingen daarvan, te hebben.

Wij willen dat wel werk aanvaarden ook echt loont. Je moet er op vooruitgaan als je gaat werken.

De gemeente moet zelf als werkgever meer mensen een passende baan bieden.

Daarnaast vinden wij dat onderzocht moet worden of en zo ja hoe een basisinkomen of iets

dergelijks hierbij kan helpen.

Zoals al vermeld zijn wij van mening dat werk de meeste kansen biedt, maar dat als dat niet kan

ook andere vormen van inzet in de maatschappij moeten worden beloond.

De gemeente is verantwoordelijk voor de bijstand. Dat beleid moet wat ons betreft breder worden.

Het basisinkomen is al genoemd, maar ook toeslagen voor iedereen die zich inzet voor de

maatschappij horen erbij. En dan ook echte toeslagen. Geen aanvullingen tot het minimum, als

een soort beloning voor goed gedrag. Een minimum uitkering is ook echt het laagst mogelijke

bedrag.